top of page

  

Kleuterschool 

          EVERMARUSKE​​

  • Facebook
  • Instagram
logo transparant_edited.jpg
thumbnail (8)_edited.jpg

Wie zijn wij...

Wij, vrije kleuterschool "Evermaruske" behoren tot de scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Tongeren afgekort KBT)

Onze scholengemeenschap en scholengemeenschap VIIO (middelbaar onderwijs) vormen samen KOZL, Katholiek Onderwijs Zuid-Limburg.

 

We zijn een dorpsschooltje waar we werken met klasgroepen bestaande uit verschillende leeftijdsgroepen (van 2.5 tot 5jaar). Op vaste momenten splitsen we de klasgroep per leeftijd op. Werken op niveau van het kind staat centraal. Differentiëren is een evidentie!!

Onze deur staat steeds voor iedereen open.

De naam van onze school werd gekozen door de ouders en grootouders en komt voort uit de legende van de heilige Evermarus die voor de dorpsgemeenschap van zeer belangrijke betekenis is.

Het logo verwijst nog steeds naar de Heilige Evermarus die kinderen begeleidt. Net als wij, directie en leerkrachten onze kleuters willen begeleiden in hun ontwikkeling.

 

Ons schoolgebouw ligt verscholen achter de lokalen van de scouts, met aparte inkom, midden in de groene natuur, tussen de huizen en boerderijen.

 

Als MOS school schenken we veel aandacht aan milieu op school.

We beschikken ook over een groene speelplaats met onze eigen schoolmoestuin en groene huis dat als fietsenstalling en buitenklasje gebruikt wordt.

 

We willen de kleuters aandachtig maken voor de wondere wereld rondom hen en hen stimuleren om een onderzoekende houding aan te nemen. Explorerend beleven zet aan tot ontdekken en leren. We treden vaak naar buiten en brengen de wereld binnen. Op regelmatige basis gaan we ook op uitstap/exploratietocht. Dit noemen we STEM onderwijs (SIENCE - TECHNOLOGY - ENGINEERING - MATHEMATICS)

Door de kleinschaligheid van onze school heerst er een sfeer van familiale geborgenheid.

Door het nauwe contact met de ouders kunnen we ook rekenen op veel bereidwilligheid en een goede ouderparticipatie.

In ons klasje zitten alle kleuters van al de leeftijden samen, dit zien wij als een sterke troef voor onze school die in het voordeel van de kinderen alleen maar voordelen biedt!!

 

We benoemen de kinderen per leeftijdsgroep, als 2,5-jarige word je konijntje genoemd, 3 jaar, dan ben je een poesje, 4
jaar, dan word je een giraf en als oudste, 5-jarige, ben je een kapoen.

 

Door de kleine groep kleuters kunnen wij elk kind voldoende kansen geven om
goed te ontwikkelen en voldoende zorg bieden op elk vlak.
 

Het werken met verschillende leeftijden samen biedt vele voordelen:​

              --> Een groeiende zorg van de oudere kleuters voor de jongste

              --> Een grotere zelfstandigheid van de jongere kleuters door het voorbeeld van
                    de oudere kleuters.

              --> Een aanbod op niveau van elk kind

                    (vb. kleuters kunnen altijd teruggrijpen naar iets moeilijker of makkelijker).

 bottom of page